مهندسی و ساخت

در بخش مهندسی کادر مجرب شرکت پترو صنعت پارت اروین با تسلط بر استانداردهای  ASWS و API و  ASME و…. و دارا بودن تجربیات کاری . استفاده از نرم افزارهای مربوطه نسبت به طراحی استراکچر و تجهیزات ثابت (  مخازن تحت فشار،  برج،  مخازن ذخیره، مبدل حرارتی و….) و تهیه مدارک فنی ( DRAWING M.T.O,Q.C. REPORTS, PROCEDURE) مطابق استاندارد ها و مشخصات مورد نظر هر پروژه اقدام می نماید.

استاندارد های فنی و عمومی مورد استفاده:

 • ISO
 • AWS
 • ANSI
 • ASTM
 • ASME
 • API
 • DIN

نرم افزار های مهندسی و اداری مورد استفاده به قرار ذیل میباشند:

 • PV-Elite
 • CATIA
 • SOLID WORKS
 • ASPEN B-JACK
 • NOZZLE
 • AutoCAD mechanical

استفاده از ASME , AWS  جهت انجام انواع تست های جوشکاری جهت کنترل کیفیت

تهیه QC PLAN  و WPS  و استفاده از آنها پس از تایید کارفرما

تهیه دستورالعمل های مربوط به PACKING, PAINTING, HYDROTEST, NDT جهت کنترل کیفیت

و استفاده از استاندارد  PMBOK جهت مدیریت پروژه

استفاده از نرم افزارهای MS Project  و Primavera  جهت تهیه برنامه زمانبندی استفاده از نرم افزارهای  Access  و Excel  جهت کنترل پروژه

مشتریان و کارفرمایان

پتروشیمی مسجد سلیمان
اروندان
پتروشیمی شازند
مفنا
خلیج فارس
پترو پارس
سازه
شرکت ملی گاز ایران